• kba tgv slideshow backsippa lt
  • slide show program bild
  • kba tgv slideshow kaprifol1 lt
  • kba tgv slideshow krokus2 lt
  • kba tgv slideshow tulpanang lt
  • kba tgv slideshow lungort lt
  • kba tgv slideshow tulpantrad1 lt

Det är alltid något på gång i Kungsbacka Trädgårdsvänner. Vi har dels aktiviteter som riktar sig exklusivt till medlemmar, men även evenemang som är öppna för alla. Välkommen att delta!

MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN

Sedan årsmötet har två av våra styrelsemedlemmar tagit beslutet att inte fortsätta sitt uppdrag i styrelsen för Kungsbacka Trädgårdsvänner. Ledamoten Tanja Barett och ordföranden Agneta Pihl-Börjesson har valt att inte fortsätta sitt engagemang i styrelsen. Vice ordföranden Lena Togander träder in som ställföreträdande ordförande intill nästa årsstämma. I övrigt består styrelsen av Gunilla Jansson, sekreterare, Solveig Kallin, Kassör, Ulla Bengtsson, ledamot, Hilde Horn Hultén, ledamot och Christina Havner, ledamot. Linnea Cornelius träder in som adjungerad ledamot, och styrelsen välkomnar henne som en värdefull resurs och ser fram emot ett gott samarbete.

Dessa förändringar kommer inte att påverka den uppsatta verksamhetsplanen för 2016 som vi ser det. Vår verksamhet vilar på en stabil grund med alla aktiva-grupper som gör ett fantastiskt jobb i vår verksamhet. Det är ni som är Kungsbacka Trädgårdsvänner, ni som syns, och ni som gör jobbet.

Vi hoppas på fortsatt stöd och att vi tillsammans för Kungsbacka Trädgårdsvänner framåt.

Logga rfst

fri radgivning

abf

Bli medlem

Ladda ner vårt program

Följ oss på Facebook

Facebook