• kba tgv slideshow host aster
  • kba tgv slideshow host karleksort
  • kba tgv slideshow host tulpanlokar
  • kba tgv slideshow host kronart
  • kba tgv slideshow host cyklamen
  • kba tgv slideshow host buske
  • kba tgv slideshow host kal

Urban agriculture - odling i stadsmiljö

Omtumlande, sa en av åhörarna! Och jag tänker att “Allt är möjligt” efter att ha lyssnat på Niklas Wennberg från Stadsjord och Kvartersodlat i Göteborg på Kulturhuset Fyren i torsdags kväll!utfodring av stadsgrisarna

Världen håller på att förändras, ny forskning och nya tekniker kommer i framtiden göra det möjligt att odla inte bara på längden och tvären som nu, utan på väggar, på tak, på höjden, i luften, i näringslösning - ja, möjligheterna är oändliga! En spännande framtid möter oss som har fingrarna i jorden!

Niklas är grundare till Stadsjord i Göteborg, men han har haft god hjälp och mycket stöd från sina många samarbetspartners i utvecklingen av Stadsjord och Kvartersodlat. Det började för ca fyra år sedan med en markyta i Högsbo. Efter många diskussioner med landsting och politiker fick Stadsjord till slut godkänt att använda ytan för stadsodling. Det var då stadsgrisarna gjorde entré på scenen! Och detta blev stor succé i bostadsområdet! En oro fanns att grisarna skulle fara illa eller bli utsatta för skador, men så blev det inte. Grisarna kom att älskas av alla i området, från punkarna till familjefäderna och alla barn. Renovas gubbar och dagisbarnen hade fikapaus och pic nic på gräsmattan i anslutning till grisarnas hage. En succé med andra ord!

I lägenhetsannonser stod det t o m “utsikt över grisarna”, så populärt blev detta inslag i stadsmiljön. En klar konkurrent till “havsutsikt” i lägenhets- och husannonser!

En öde industritomt på Hisingen blev nästa projekt. Tomten skall bebyggas men en överenskommelse mellan byggherrar och Stadsjord/Kvartersodlat gjordes om att under en treårsperiod starta en stadsodling på industritomten. Eftersom marken är giftig sker all odling i pallkragar, säckar etc. Niklas samlade ett stort gäng entusiaster och har nu byggt upp en fantastisk odling som producerar så mycket grönsaker att det, förutom att sälja till allmänheten, även levereras till finkrogarna i staden. Grönsaker från Stadsjord har blivit eftertraktat bland Göteborgs alla krogar. Tänk att kunna producera så mycket grönsaker på en övergiven industritomt på Hisingen!

En fråga man kan ställa sig är varför vi importerar grönsaker från Holland och Spanien när vi kan producera/odla så mycket på så liten yta på hemmaplan? Niklas berättar vidare att Stadsjord och Kvartersodlat under dessa fyra år har besökts av mängder av politiker, forskare, studeranden och allmänheten. Föreläsningar och internationella konferenser med lunch från Kvartersodlat för flera hundra personer har arrangerats.

Niklas talar också om den stora strukturomvandling som har skett i vårt land. Och han menar att vi här har blivit starkt påverkade av och hämtat inspiration till vår strukturomvandling från USA. För länge sedan fanns det i vårt land ca 2000 mejerier, nu är det bara ett 30-tal. Samma utveckling har skett med slakterier och bryggerier. Många arbetstillfällen har här försvunnit under åren. Vi skiljer oss väsentligen från övriga Europa vad gäller denna strukturomvandling. I Europa värnar man mer om småskaligheten.

Kyrkan och olika religiösa samfund har stora mark- och parkytor som är dyra att underhålla. Det kostar 60.000 per år att klippa gräset för en kyrka. Och kyrkan har ont om pengar idag. Kyrkor och prästgårdar säljs ut. En ny tanke är därför att använda kyrkans mark till odling. I det stora trädgårdslandet England har National Trust beslutat att köksträdgården och odlandet skall premieras och återfå sin forna status och plats i trädgårdarna. Stadsodling har också en positiv påverkan på gemenskapen i ett bostadsområde. Många olika kulturer träffas, man byter erfarenheter och nya vänskapsband skapas mellan människorna i området. Detta genererar goda effekter i den sociala miljön.

Att starta en stadsodling, bygga kvartersväxthus, skapa en äppelodling eller en sparrisodling är utmanande tankar - och, tänk, en stadsbondens marknad!

ALLT ÄR MÖJLIGT!

Foto: Okänd, bilder ifrån Niklas Wennberg

Niklas Wennberg

Vill du skriva en artikel?

Vi är 850 medlemmar i föreningen och varje månad arrangerar vi flera härliga aktiviteter som föreläsningar, trädgårdsbesök och mycket annat. På den här sidan får du som medlem gärna berätta om något spännande i din egen trädgård, kort sammanfatta av en intressant föreläsning du besökt eller kanske bara skriva ett par ord om vad som ni gör i din verksamhetsgrupp just nu.

Vill du publicera en text och eventuell bild därtill, kontakta web@kungsbackatradgardsvanner.se